Hồ lô 4 lít tế điên

: YP5J3436


: Trong kho

: Noithatngoaithat.vn

387,000 VND

Gốm sứ Việt Nam
1 cái
Phòng Khách
Việt Nam

387,000 VND
Hồ lô 4 lít tế điên
YP5J3436
1 cái
Phòng Khách
Hoa - Lọ hoa
Gốm sứ
Đen
Việt Nam

Gốm sứ Việt Nam

Noithatngoaithat.vn
0938174696
0938174696
sales@noithatngoaithat.vn
A34C Bình Nhâm 22, Kp. Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An, Bình Dương