23 sản phẩm
Hàng mới

GHẾ BAR (B11)

Giá bán: 1,720,000 VND
Ngày đăng: 16/03/2020 20:09:42
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

Phin Cafe đỏ hoa văn

Giá bán: 93,000 VND
Ngày đăng: 16/03/2020 11:09:42
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ BAR (B09)

Giá bán: 1,270,000 VND
Ngày đăng: 09/03/2020 09:09:41
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ BAR (B11.1)

Giá bán: 1,530,000 VND
Ngày đăng: 03/03/2020 23:09:39
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

Bộ phin Cafe đỏ hoa văn (bao gồm cả tách và phin)

Giá bán: 112,500 VND
Ngày đăng: 25/02/2020 20:09:45
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ ĐÔN (D02)

Giá bán: 530,000 VND
Ngày đăng: 16/02/2020 03:09:44
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

Phin Cafe đỏ trơn

Giá bán: 80,000 VND
Ngày đăng: 13/02/2020 21:09:42
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ BAR (B06.1)

Giá bán: 1,670,000 VND
Ngày đăng: 12/01/2020 08:09:47
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ BAR (B07)

Giá bán: 1,400,000 VND
Ngày đăng: 02/01/2020 07:09:47
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ BAR (B01)

Giá bán: 1,350,000 VND
Ngày đăng: 21/12/2019 20:09:42
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ BAR (B04)

Giá bán: 2,220,000 VND
Ngày đăng: 11/12/2019 00:09:40
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ BAR (B09.1)

Giá bán: 1,100,000 VND
Ngày đăng: 04/12/2019 05:09:42
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

Phin Cafe đen hoa văn

Giá bán: 106,000 VND
Ngày đăng: 02/12/2019 05:09:44
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ BAR (B03)

Giá bán: 1,600,000 VND
Ngày đăng: 19/11/2019 02:09:39
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ ĐÔN (D01S)

Giá bán: 240,000 VND
Ngày đăng: 17/11/2019 08:09:43
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

Bộ phin cafe đỏ trơn (bao gồm cả tách và phin)

Giá bán: 105,000 VND
Ngày đăng: 06/11/2019 08:09:50
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

Bộ phin Cafe đen hoa văn (bao gồm cả tách và phin)

Giá bán: 125,500 VND
Ngày đăng: 04/11/2019 04:09:39
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương
Hàng mới

GHẾ BAR (B04.1)

Giá bán: 1,830,000 VND
Ngày đăng: 03/11/2019 23:09:39
Người bán: Noithatngoaithat.vn
Nơi bán: Bình Dương