Các Sản phẩm gốm Bình Dương – Các Loại Đôn

Ngày đăng: 08/10/2019 22:16:43
 
Các Sản phẩm gốm nghệ thuật Bình Dương
 

1 – Đôn Voi Vòi Lên Hoa Văn

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/don-voi-voi-len-21415

2 – Đôn Trống Xuân Phước

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/don-trong-xuan-phuoc-21414

3 – Đôn Gốc Cây

 

4 – Đôn Sen

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/don-sen-21348

5 – Đôn Rồng

6 – Đôn Tròn

 

Thanh Thúy
 
 

Các bài đã đăng