Các Sản phẩm gốm Bình Dương (P.1)

Ngày đăng: 26/09/2019 22:55:40
 
Các Sản phẩm gốm nghệ thuật Bình Dương
 

Các sản phẩm gốm Bình Dương nổi bật tại trang noithatngoaithat.vn

1 - Hồ lô xuân phước: có các kích thước 1 lít, 2 lít, và 4 lít (có 2 màu đỏ và đen)

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/ho-lo-2-lit-xuan-phuoc-21412

2 - Hồ lô tế điên: có các loại 1 lít, 2 lít, và 4 lít (có 2 màu đỏ và đen)

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/ho-lo-2-lit-te-dien-21409

3 - Hồ lô rắn: có các loại 1 lít, 2 lít, và 4 lít (có 2 màu đỏ và đen)

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/ho-lo-2-lit-ran-21406

4 - Phin cafe hoa văn đen

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/bo-phin-cafe-den-hoa-van-bao-gom-ca-tach-va-phin-21404

5 - Phin cafe hoa văn đỏ

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/bo-phin-cafe-do-hoa-van-bao-gom-ca-tach-va-phin-21402

6 - Phin cafe trơn đỏ

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/bo-phin-cafe-do-tron-bao-gom-ca-tach-va-phin-21400

7 - Bình xuân phước

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/binh-030-xuan-phuoc-21389

8 - Hũ chim hạc

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/hu-chim-hac-21385

9 - Bình bầu chim hạc

http://noithatngoaithat.vn/chi-tiet-noi-that/binh-bau-chim-hac-21384

 

Thanh Thúy
 
 

Các bài đã đăng